radna-akcija_s

PRIJAVA


  NAPOMENA: Slanjem ove prijave potvrđujete:

  • da ste lično poslali prijavu,

  • da su svi dostavljeni podaci tačni,

  • da prihvatate pravila emisije, da pravno imovinski odnosi budu uređeni, da svi
   članovi porodice kojoj se radi kuća pristaju na snimanje za potrebe emisije,

  • da vlasnici i korisnici poklona koji se dobiju kroz emisiju garantuju da neće
   otuđivati poklone pet godina.

  • da ste se detaljno upoznali, te da dajete pristanak za obradu podataka o
   ličnosti u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka.

  • da su i druga lica – koje se zajedno sa vama prijavljuju detaljno upoznali i
   prihvatilo pravila emisije, kao i da se detaljno upoznali i pristali na obradu
   podataka o ličnosti u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka.